Příběh organizace ISNA-MSE

Cílová částka: 21 800 Kč

7 %

Aktuálně vybráno: 1 600 Kč

ISNA-SME

Příběh nestátní, neziskové organizace ISNA-MSE® se začal psát v Ostravě v roce 2003. Hlavní náplní bylo organizování praxí pro studenty nedaleké Ostravské univerzity a doučování dětí základních škol. Od té doby urazila ISNA-MSE® obrovský kus cesty. Kromě vzdělávání odborníků v oblasti Snoezelen konceptu, se věnuje koherentní neurosenzorické intenzivní, individuální rehabilitaci pro osoby vyžadující různou míru podpory. Pečujícím osobám v jejich náročné péči poskytuje krizovou intervenci a služby psychologa, psychoterapeuta, sociální pracovnice, etopeda a dalších odborníků.

SNOEZELEN-MSE

„Je definován jako dynamické prostředí intelektuálního vlastnictví postavené na citlivém, propojeném vztahu mezi účastníkem, zkušeným doprovázejícím člověkem a kontrolovaným prostředím, ve kterém je nabízeno velké množství smyslových stimulů. Byl vyvinut v polovině 70. let 20. století a je praktikován po celém světě.“

ISNA-MSE

„Řídí se etickými principy obohacování kvality života. Tento sdílený přístup lze aplikovat v terapii, při vzdělávání a ve volnočasových aktivitách a koná se ve speciálním, k tomu určeném prostředí, které je vhodné pro všechny lidi, zejména pro ty se speciálními potřebami, včetně lidí s poruchami autistického spektra nebo demencí.“ „Má dvě stálé roviny – smyslovou a psychickou – a obě spolu úzce souvisí.“

O ISNA-MSE

Činnost organizace se díky tomu dělí na tři stěžejní oblasti. Společným jmenovatelem je snaha o efektivní přenesení principů moderního multisenzorického Snoezelen-MSE konceptu, který zastřešuje veškeré indikované terapie do praxe a do běžného života všech potřebných osob. Probíhá v předem určeném, speciálním prostředí, které je vytvořeno cíleně způsobem, který stimuluje rozvoj osob se specifickými potřebami, osob s poruchou autistického spektra, smyslovými vadami i demencí.

Přístup konceptu je možné aplikovat v psychomotorické, psychosociální a pedagogické rovině, a to v rámci odborných terapií, při vzdělávání i volnočasových aktivitách. Do jeho principů zasvěcuje odborníky i běžné pečující osoby jedno ze tří center organizace ISNA-MSE®, a to Institut Snoezelen-MSE. V jeho rámci jsou realizovány odborné akreditované kurzy, přednášky a konference vedené pod záštitou prezidentky organizace ISNA-MSE®, PhDr. Mgr. Renáty Filatové, ta je uznávanou mezinárodní lektorkou Snoezelen-MSE konceptu zasazuje o jeho úspěšné zavádění do praxe v českém a slovenském prostředí.

Vedle vzdělávání a šíření konceptu je zásadní součástí působnosti organizace ISNA-MSE® také přímá péče o osoby s postižením a o jejich blízké. V rámci svého druhého centra Verheul neurosensory centre Ostrava, které bylo otevřeno v roce 2019 pod záštitou autora konceptu Ada Verheula, zde organizace realizuje dlouhodobé intenzivní terapie indikované na míru osobám s nejrůznějšími formami postižení. S pomocí fyzioterapeutů, ergoterapeutů, logopedů, psychologů a řady dalších odborníků absolvují individuální terapie ve speciálním Snoezelen prostředí. Cílem je zajistit maximální rozvoj a podpořit potenciál klienta.

Ve stejné chvíli nabízí ISNA-MSE® pomoc pečujícím osobám, zejména rodičům dětí s hendikepem, kterým poskytuje prostřednictvím multidisciplinárního týmu nezbytnou psychoterapeutickou podporu. Specifické místo v současnosti náleží osobám ohroženým sociálním vyloučením, v čele s biologickými dětmi pěstounů. Přímo pod křídly ISNA-MSE® tak vzniklo i třetí specializované centrum, a to Komunitní a poradenské centrum Bílá medvědice, jehož posláním je vedle sociálně právní ochrany dětí zejména zajištění komplexní podpory a poradenství pro rodiny s hendikepovanými dětmi a lidmi s psychiatrickou zátěží.

ISNA-MSE

V současné době se nezisková organizace ISNA- MSE® stará o terapie a poradenství 160 klientů, mezi které patří děti i dospělé osoby s fyzickým, duševním a smyslovým postižením, biologické děti pěstounů a nejrůznější pečující osoby (rodiče, prarodiče, blízkou rodinu). Každý z nich se s pomocí úžasného pracovního týmu terapeutů, kteří jsou hnacím motorem celé organizace, snaží posunout o kus dál na své cestě za lepším životem. Aby tomu tak skutečně bylo, a tuto cestu jsme jim usnadnili, rádi bychom pro organizaci ISNA-MSE® zajistili částku 21 800 Kč. Sloužit bude k pořízení nezbytného vybavení do místností, ve kterých probíhají Snoezelen-MSE terapie. Konkrétně půjde o následující vybavení: Rezonanční (harmonizační, vibroakustické) lůžko a jeho cena je přibližně 129 000 Kč.

PhDr. Mgr. Renáta Filatova

Prezidentka neziskové organizace ISNA-MSE, paní Filatova, je členkou světové rady odborníků International Snoelezen Association Multisensory a je také mezinárodní lektorkou s regionální správou pro Českou republiku, Slovensko a Gruzii. V těchto zemích je supervizorkou a garantkou konceptu Snoelezen-MSE. Pomáhá v proškolených organizacích zavádět koncept Snoelezen-MSE do praxe. Metodicky vede zaměstnance organizací, rodiče, lékaře a psychology. Spolupracuje s univerzitami napříč Českou a Slovenskou republikou.

 

Podpořte příběh

Po kliknutí na "Přispět na tento příběh" budete přesměrování na stránku s platbou.

Zámek Zabezpečeno SSL

Jak rozdělujeme peníze?

Graf

91 % Přímo podpora

Celých 91 % předáme na podporu dobročinného příběhu.

7 % Pomoc na provoz NF

Díky těmto 7 % budeme moci pomáhat dalším a více příběhům i v budoucnu.

2 % Poplatek bance

Aby dar banka zpracovala, musí z něj 2 % ukrojit.

Nakupujte na internetu a přispějte lidem v nouzi

Až 25 % z ceny vašeho nákupu darujeme těm, kteří to potřebují.
Nezaplatíte nic navíc!

Navštívit web
Podpořit hrdina

Běžný nákup můžete proměnit na dobrý skutek ve více než 1 000 obchodech.

Mall
Booking
Knihy Dobrovský
Aliexpress
Deichmann