Příběh lékařů z organizace EMOTER

Cílová částka: 27 450 Kč

103 %

Aktuálně vybráno: 28 158 Kč

EMOTER - Lékařka v terénu

V České republice máme tisíce lidí, kteří každý den pomáhají jiným osobám žít lepší a kvalitnější život. Mezi skupinu lidí, kteří denně pomáhají a jsou v neustálém nasazení, patří neodmyslitelně lékaři! Nadační fond Podpořit měl možnost se seznámit se skvělým týmem lékařů, kteří se rozhodli pomáhat také daleko za hranicemi České republiky.

V roce 2019 vznikl úžasný projekt EMOTER, který založili 3 studenti medicíny. Během jednoho roku vybudovali tým dobrovolníků z řad lékařů, studentů medicíny a nadšenců. Dvaceti členný tým se společně rozhodl pomáhat v Ugandě v okrese Nebbi. Lékaři z neziskové organizace EMOTER dokázali s místními vytvořit komunitu, která drží neustále při sobě a plní nadšeně své cíle. Vzhledem k tomu, že se mnohdy projekt koordinuje na dálku z České republiky, je důvěra velice důležitá. Tato důvěra se potvrdila zejména v situaci spojenou s COVID-19.

Tým EMOTER má v rámci lékařských výjezdů, které se pravidelně do Nebbi pořádají, za úkol ošetřování, očkování, odčervování a provedení laboratorních testů a diagnostiky potřebných. Během jednoho výjezdu, který trvá 3-4 dny, dokáže tým lékařů EMOTER ošetřit více než 2 000 lidí.

Lékaři EMOTER

MUDr. Lenka Karahutová, CEO EMOTER: „Vidíme tak, že tahle naše „medicína v džungli“ má opravdu smysl! Věříme totiž, že zdravotní péče je základním lidským právem, bez ohledu na to, kde jste se narodili nebo kolik vyděláváte.“

Proč se tým EMOTER rozhodl pro pomoc v Nebbi?

V tomto okrese aktuálně žije 350 000 lidí a se sledovaným vývojem bude v následujících 10 letech populace okresu 500 000 lidí. V Nebbi jsou nyní k dispozici pouze 2 nemocnice, které mají pro pacienty placené služby, které si někteří nemohou dovolit. Dochází tak k tomu, že lidé často umírají na jinak snadno léčitelná onemocnění. Tým EMOTER se tedy rozhodl této situaci zabránit pořádáním pravidelných lékařských výjezdů a ošetřováním místních.

Lékaři EMOTER

Cílem této neziskové organizace je působit v Africe především dlouhodobě a udržitelně. Tohoto cíle chce tým EMOTER dosáhnout tím, že většinu jejich týmu, který jezdí na již zmíněné výjezdy, tvoří ugandští zdravotníci.

Tým EMOTER věří, že součástí výjezdů musí být podpora preventivního a edukačního programu. Díky tomuto programu snad jednoho dne nebude v Nebbi výjezdů potřeba a místní lidé si dovedou pomoci sami. Tým EMOTER se nyní aktivně podílí na 4 programech, které mají za cíl zlepšit životní podmínky lidí v Ugandě. Těmito programy jsou:

Poskytování lékařské péče

Zdravotnický výjezd (anglicky Medical Outreach) je lékařskou misí, při kterém tým dobrovolníků vyjíždí do odlehlých částí Ugandy. Zde lékaři a dobrovolníci postaví pojízdnou ošetřovnu a následně poskytují základní ošetření, léky, testy a preventivní péči. Tento výjezd do odlehlých částí v okrese Nebbi trvá většinou 3-4 dny, a jak jsme již psali, během těchto dní dokážou lékaři zajistit pomoc více než 2 000 místních. Přidanou hodnotou je to, že lékaři týmu EMOTER edukují místní v oblasti prevence!

EMOTER - Lékařka v terénu

Prevence

Druhým ze 4 programů, kterému se tým EMOTER věnuje, je preventivní program, který se věnuje především vakcinaci. Vakcinaci např. proti tetanu nebo HPV, který může způsobit rakovinu děložního čípku. Součástí tohoto programu je distribuce vitamínů a tablet na odčervení. Během lékařských výjezdů a edukativních workshopů lékaři učí děti, jak si musí správně umývat ruce a pečovat o své celkové zdraví. Vždy se vedou záznamy o všech pacientech, aby se předešlo zaočkování již očkovanou vakcínou.

Vychovávání nové generace

Tým EMOTER měl pro děti v okrese Nebbi připravený vzdělávací projekt, který se musel, bohužel, kvůli situaci spojenou s COVID-19 přeorganizovat. Plánované vzdělávání dětí tak bude probíhat zatím formou rozhlasového vysílání a jakmile to bude možné, budou pro cílovou skupinu pořádány vzdělávací workshopy. Ty budou probíhat přímo ve školách a cílem bude zaměřit se na osobní hygienu a péči o zdraví pro mladší děti, dále na reprodukční zdraví a prevenci sexuálně přenosných chorob pro starší děti.

EMOTER

Pomoc lidem v nesnázích

Čtvrtým programem, na kterém se tým EMOTER podílí, je pomoc pro lidi v nesnázích. Vzhledem k tomu, že v oblasti Nebbi jsou špatné životní podmínky spojené s neadekvátní lékařskou péčí, chudobou, hladem a nedostatkem pitné vody, tým EMOTER se díky tomuto programu snaží najít organizace i samotné dárce, kteří by poskytli potřebným potraviny, oblečení, hygienické potřeby či finanční podporu na školní pomůcky nebo školné.

MUDr. Lenka Karahutová, CEO EMOTER, o jejím prvním výjezdu do Ugandy:

„…Najednou jsem běžně viděla lidi, kterým se nedostane pomoci, protože si léčbu nemohou dovolit, či dokonce jen cesta do nemocnice je příliš drahá. Jednou mladá pacientka potřebovala odoperovat pokročilý nález na vaječníku, a tak jsme obvolávali lékaře a snažili se získat co nejnižší cenu. Bohužel ani s vypůjčenými penězi neměla dost. V Ugandě se totiž běžně vyjednává i cena za vlastní zdraví a většinou si to i tak může dovolit málokdo. A čím dál od města, tím je zdravotní péče hůř dostupná.“

Je úžasné vidět, kolik lidí v České republice je odhodláno pomáhat ostatním, ať už u nás nebo kdekoliv na světě! Věříme totiž, že každá pomoc má smysl, a proto jsme se rozhodli vybrat částku 27 450 Kč pro lékaře z týmu EMOTER. Tato finanční podpora bude použita na zakoupení výbavy pro lékaře v terénu.

Výbava pro lékaře zahrnuje:

4x stan (4x 773 000 UGX = 18 100 Kč)
16x závaží (16x 15 140 UGX = 1 400 Kč)
1x Tiskárna Epson L3150 (760 000 UGX = 4 450 Kč)
1x Balení papíru 2500 ks (90 250 UGX = 530 Kč)
1x Řezačka na papír (120 000 UGX = 700 Kč)

Podpořte příběh

Po kliknutí na "Přispět na tento příběh" budete přesměrování na stránku s platbou.

Zámek Zabezpečeno SSL

Jak rozdělujeme peníze?

Graf

91 % Přímo podpora

Celých 91 % předáme na podporu dobročinného příběhu.

7 % Pomoc na provoz NF

Díky těmto 7 % budeme moci pomáhat dalším a více příběhům i v budoucnu.

2 % Poplatek bance

Aby dar banka zpracovala, musí z něj 2 % ukrojit.

Nakupujte na internetu a přispějte lidem v nouzi

Až 25 % z ceny vašeho nákupu darujeme těm, kteří to potřebují.
Nezaplatíte nic navíc!

Navštívit web
Podpořit hrdina

Běžný nákup můžete proměnit na dobrý skutek ve více než 1 000 obchodech.

Mall
Booking
Knihy Dobrovský
Aliexpress
Deichmann