Příběh lékařů z mobilního hospice Nejste sami

Cílová částka: 16 340 Kč

116 %

Aktuálně vybráno: 18 939 Kč

Na co jsme už přispěli
Mobilní hospic - Nejste sami pacient

Jednou z dalších neziskových organizací, pro kterou jsme se s Nadačním fondem Podpořit rozhodli získat finanční prostředky je Nejste sami – mobilní hospic. S týmem tohoto mobilního hospice nás pojí příběh z roku 2019, kdy jsme se poprvé seznámili s tím, co dělají. Tým mobilního hospice – Nejste sami je plný neskutečně úžasných, a především statečných lidí, kteří jsou u jejich pacientů až do posledního okamžiku.

V České republice se velice pomalým tempem dostává do povědomí lidí to, co mobilní hospici vlastně dělají, což bychom i díky příběhu mobilního hospice – Nejste sami z Olomouce rádi změnili.

Mobilní hospic - Nejste sami pacient

Příběh mobilního hospice – Nejste sami se začal psát v roce 2016 s myšlenkou, pomáhat lidem v jejich domovech. To, co je hlavním posláním této neziskové organizace, je poskytování mobilní hospicové péče dospělým osobám i dětským pacientům a jejich rodinám. Poskytovaná péče je úzce specializovaná lékařská a zdravotnická paliativní pomoc. Tato pomoc je sociální a lidská, podporuje pacienty v terminálním stádiu onemocnění. Pacienti díky této pomoci mohou prožít své okamžiky ve svém domácím prostředí, a především v okolí s jejich nejbližší rodinou a přáteli.

Mobilní hospic – Nejste sami poskytuje tu nejlepší péči pacientům v Olomouci a okolí. Vzhledem k tomu, že v Olomouci do roku 2016 existovalo pouze jedno hospicové zařízení (kamenný hospic na sv. Kopečku), rozhodli se odborníci, kteří se touto oblastí zabývali již několik let, založit zapsaný ústav. Tento ústav tak zaplnil chybějící zařízení mobilního charakteru na Olomoucku.

Pracovníci mobilního hospice – Nejste sami jsou zkušenými lékaři, zdravotními sestrami a odborníky, kteří jsou k dispozici 24 hodin denně, 365 dní v roce, aby se na ně pacienti, kteří využívají tuto paliativní péči, mohli kdykoliv obrátit. Pro všechny pacienty, jejich rodiny a pozůstalé tak mobilní hospic – Nejste sami poskytuje komplexní hospicovou péči.

 

Mobilní hospic Nejste sami - Nadační fond Podpořit

Komplexní hospicová péče zahrnuje fyzické, psychické, sociální i spirituální potřeby nemocných i jejich nejbližších. Mobilní hospic – Nejste sami si také zakládá na pravidelných Setkáváních pro pozůstalé. Je totiž velice důležité, aby se tvořila komunita lidí, kteří mohou své zkušenosti s pacienty v terminálním stádiu onemocnění, sdílet dál.

Mobilní hospic – Nejste sami je od roku 2018 smluvním zařízením pro VZP ČR, VoZP, ZPMV ČR, Revírní bratrskou pokladnu, zdravotní pojišťovnu; ZP Škodu, Oborovou zdravotní pojišťovnu a Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnu. Finanční pokrytí nákladů ze zdravotních pojišťoven však představuje asi polovinu nákladů na péči. Zbytek potřebných financí získává mobilní hospic – Nejste sami z grantů, dotací a darů. Klienti všech zdravotních pojišťoven mají služby mobilního hospice – Nejste sami zdarma.


Paliativní péče

Paliativní péče je forma pomoci, které dbá na to, aby se zachovala kvalita života nevyléčitelně nemocné osoby v pokročilém nebo terminálním stadiu. V rámci této péče lékaři pečují o to, aby došlo k zmírnění bolesti pacienta a zachování jeho důstojnosti. Je důležité, aby bylo pro pacienta vytvořeno dobré rodinné zázemí.

 

Komu je mobilní hospicová péče Nejste sami určena?


Pro dospělé klienty i dětské pacienty

 

Pro nemocné dospělé a dětské pacienty, kteří trpí nevyléčitelnou chorobou, která je v pokročilém stádiu, a u kterých byly vyčerpány veškeré dostupné možnosti léčby, které by vedly k jejich uzdravení nebo se nemocný dospělý sám rozhodl nepokračovat v protinádorové léčbě.

Pro nemocné dospělé, nemocné děti i jejich rodiny, kteří se svobodně rozhodli zůstat v jejich domácím prostředí a souhlasí s paliativní péči. Tato paliativní péče je zaměřena na zmírnění utrpení, které doprovází jejich onemocnění. Dále je tato paliativní péče zaměřena na léčbu a kontrolu bolesti a na tlumení příznaků, které nemoc v tomto stádiu doprovázejí.

V rodině by měl být alespoň jeden člen, který bude připravený převzít odpovědnost za celodenní péči o nemocného dospělého.

 

U odborného sociálního poradenství se mobilní hospic – Nejste sami zaměřuje na dospělé pacienty a zákonné zástupce dětských pacientů (bez věkového omezení) a poskytuje jim poradenskou pomoc na sklonku jejich života, který je zapříčiněn nepříznivým zdravotním stavem. Tato poradenská pomoc je zařazena do komplexní hospicové péče a soustředí se samozřejmě na pacienta i na jeho blízké, kteří o něj pečují.

Lidé, kteří pečují o své blízké, se velice často dostávají do situace, kterou nesou velmi těžce, potřebují se naučit, jak poskytovat správně péči nemocnému a neví, co je čeká po smrti blízkého. Ať už je to uchopení osobní ztráty blízkého člověka nebo administrativního vyřizování, posláním tohoto odborného sociálního poradenství je usnadnit prožívání náročného období v životě. Mobilní hospic – Nejste sami se také soustředí na sociální služby. Těmito sociálními službami jsou odborné sociální poradenství a odlehčovací služba.

Odlehčovací služba mobilního hospice – Nejste sami zastupuje pečující osobu nemocného pacienta po nezbytně nutnou dobu. Tato služba tak umožní pečující osobě využít tento volný čas na odpočinek, čas s rodinou, regeneraci. Cílem této služby je umožnit tak pečujícím osobám zvládnout péči o jejich blízkého v domácím prostředí, který má onemocnění v terminálním stádiu.

Společně můžeme pro lékaře a zdravotní sestry mobilního hospice – Nejste sami zajistit finanční částku 16 340 Kč, za kterou bude moci tým mobilního hospice – Nejste sami pořídit notebook pro lékaře a zdravotní sestry v terénu. Jedná se o notebook DELL Inspiron 15 (N-3501-N2-312S).

dell inspiron 15 pro Mobilní hospic Nejste Sami

 

Podpořte příběh

Po kliknutí na "Přispět na tento příběh" budete přesměrování na stránku s platbou.

Zámek Zabezpečeno SSL

Celkově darovaná částka
33 938 Kč

Na co šla podpora?

Notebook DELL Inspiron 15 (N-3501-N2-312S) pro lékaře v terénu - 18 939 Kč
Notebook - Dell Inspiron 15 3000 (3583) pro lékaře v terénu - 14 999 Kč
Náhled

Jak rozdělujeme peníze?

Graf

91 % Přímo podpora

Celých 91 % předáme na podporu dobročinného příběhu.

7 % Pomoc na provoz NF

Díky těmto 7 % budeme moci pomáhat dalším a více příběhům i v budoucnu.

2 % Poplatek bance

Aby dar banka zpracovala, musí z něj 2 % ukrojit.

Nakupujte na internetu a přispějte lidem v nouzi

Až 25 % z ceny vašeho nákupu darujeme těm, kteří to potřebují.
Nezaplatíte nic navíc!

Navštívit web
Podpořit hrdina

Běžný nákup můžete proměnit na dobrý skutek ve více než 1 000 obchodech.

Mall
Booking
Knihy Dobrovský
Aliexpress
Deichmann