Příběh klientů z Diakonie – Chráněného bydlení Ovečka

Cílová částka: 15 855 Kč

100 %

Aktuálně vybráno: 15 857 Kč

Na co jsme už přispěli
Chráněné bydlení ovečka Diakonie Brno - sázení květin

Není tajemstvím, že téma duševních onemocnění není tak časté, jako by mělo být. Příběhem Chráněného bydlení Ovečka v Brně bychom rádi toto téma přiblížili každému z vás a upozornili na to, jak je důležité vědět, že tato onemocnění existují.

Chráněné bydlení Ovečka je součástí brněnské pobočky Diakonie ČCE a sídlí na Hrnčířské ulici v Brně. Diakonie navazuje na více než 150letou tradici diakonických spolků v České republice a je jedním z nejvýznamnějších poskytovatelů sociálních služeb a jednička ve speciálním školství. Diakonie ČCE pomáhá každý den tisícům lidí, kteří se nacházejí v nepříznivých životních situacích a provozuje více než 150 zařízení po celé ČR.

To, co činí Chráněné bydlení Ovečka výjimečným je, že když vstoupíte do čtyřpodlažního domu, čeká zde na vás úžasná a rodinná atmosféra. Tu tvoří pracovníci svým pozitivním přístupem a samozřejmě také klienti toho chráněného bydlení.

Kdo jsou klienti Ovečky? Jsou to právě dospělí lidé, kteří trpí dlouhodobým duševním onemocněním, a to s různými druhy psychotických, afektivních a úzkostných poruch, kteří jsou vlivem duševní nemoci omezeni ve své soběstačnosti a potřebují službu chráněného bydlení jako podporu. Jedná se o osoby, které nejsou schopny samy ani s pomocí rodiny zajistit své životní potřeby nebo jim rodinné prostředí nevyhovuje a mají zájem žít samostatně v chráněných podmínkách.

Chráněné bydlení ovečka Diakonie Brno - sázení

Posláním Chráněného bydlení Ovečka je především umožnit dospělým lidem s duševním onemocněním žít běžným způsobem života v bezpečném domácím prostředí. Součástí tohoto poslání je, aby se klienti Ovečky stali součástí naší společnosti tím, že jsou podporováni v nacvičování v jejich soběstačnosti. Pokud jsou klienti dostatečně připraveni a mají dostatečné možnosti, mohou se osamostatnit a žít samostatně v přirozeném prostředí.

Chráněné bydlení přijímá klienty ve věkovém rozmezí 18-70 let a je určené pro osoby s dlouhodobým duševním onemocněním, kterými jsou: schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy, afektivní poruchy (poruchy nálady) nebo neurotické, stresové a somatoformní poruchy.

Navzdory svému hendikepu mohou tito lidé v chráněném bydlení žít běžným způsobem života v bezpečném domácím prostředí. Součástí Ovečky jsou pracovníci, kteří si stanovili cíle, kterými dosáhnou tohoto bezpečného prostředí a již zmiňované pozitivní atmosféry! Mezi cíle pracovníků patří to, aby každý klient během pobytu v CHBO získal schopnosti a dovednosti potřebné pro samostatný život v přirozeném prostředí, klienti jsou maximálně podporováni v navazování a udržování kontaktů s rodinou a jejich přáteli. Klient je také veden k zodpovědnému přístupu ke své nemoci.

Diakonie Brno

Když jsme se týmem Podpořit mohli poprvé v loňském roce podívat do Ovečky, klienti nám řekli jednu důležitou věc. Tou věcí byl odraz současné situace, která je s námi již přes rok, a to situace spojená s COVID-19. Klienti nám tehdy vyprávěli, jak se necítí dobře, situaci nechápou a jsou rozrušeni tím, že se nemohou 100% vidět se svými blízkými nebo chodit do práce. Mezi další úskalí patřily běžné látkové roušky, které si někteří klienti nedokázali zavázat.

Po návštěvě a konzultaci s týmem Chráněné bydlení Ovečka, jsme se rozhodli vybrat částku 15 855 Kč, která bude rozdělena na nákup respirátoru FFP2 a hygienických potřeb. Nyní bydlí v Ovečce 15 klientů, kteří na své cestě za osamostatněním každý den dělají běžné činnosti, jako například uklízení svých pokojů a společných prostor. Tato činnost vede k tomu, aby si klienti uvědomili, jak je důležitá čistota prostředí, ve kterém žijí. Z vybrané částky se tak pořídí i čistící prostředky, které budou klienti denně používat.

Základní principy Chráněného bydlení Ovečka – Diakonie Brno

Zachování důstojnosti

Pracovníci Chráněného bydlení Ovečka podporují sebevědomí klienta, váží si každého člověka jako jedinečné bytosti, vyzdvihují jeho kladné stránky a chrání jeho lidská práva. Pracovníci Diakonie – Chráněného bydlení Ovečka se při poskytování péče řídí osobními cíli, potřebami a přáními klienta. Snaží se reagovat na změny a službu časově a obsahově co nejvíce přizpůsobit klientovi.

Podpora soběstačnosti

Pracovníci Chráněného bydlení Ovečka podporují fyzickou a psychickou stránku klienta tak, aby byl v co nejvíce úkonech soběstačný a nezávislý na druhé osobě.

Individuální přístup

Pracovníci Diakonie – Chráněného bydlení Ovečka pracují v týmu, sdílejí znalosti, informace a zkušenosti. Umí řešit konflikty a neshody. Umí přijímat i poskytovat zpětnou vazbu.

Profesionální přístup

Pracovníci Chráněného bydlení Ovečka udržují svůj vztah s klientem na profesionální úrovni, dbají na zvyšování a udržování kvality poskytovaných služeb.

Podpořte příběh

Po kliknutí na "Přispět na tento příběh" budete přesměrování na stránku s platbou.

Zámek Zabezpečeno SSL

Celkově darovaná částka
8 025 Kč

Na co šla podpora?

Ochranné pomůcky a hygienické potřeby do Diakonie Brno - 8 025 Kč
Náhled

Jak rozdělujeme peníze?

Graf

91 % Přímo podpora

Celých 91 % předáme na podporu dobročinného příběhu.

7 % Pomoc na provoz NF

Díky těmto 7 % budeme moci pomáhat dalším a více příběhům i v budoucnu.

2 % Poplatek bance

Aby dar banka zpracovala, musí z něj 2 % ukrojit.

Nakupujte na internetu a přispějte lidem v nouzi

Až 25 % z ceny vašeho nákupu darujeme těm, kteří to potřebují.
Nezaplatíte nic navíc!

Navštívit web
Podpořit hrdina

Běžný nákup můžete proměnit na dobrý skutek ve více než 1 000 obchodech.

Mall
Booking
Knihy Dobrovský
Aliexpress
Deichmann